?כזית מצה, כמה זה באמת  

כתבה על הרב בן חיים לאחר הסתלקות מרן עובדיה זצ"ל

כפי שפורסמה בעיתון יום ליום

הרה"ג בן חיים שליט"א מארח

את הרב יצחק יוסף שליט"א

לימים הראשון לציון

 Copyright © 2013 Badatz Mekor Haim